SMESH meneraju Pendidikan Abad Ke 21

SMESH telah mengambil bebeerapa inisiatif untuk menjadikan  sekolah ini maju dan setanding dalam penidikan abad ke-21. Selain mengaplikasikan sepenuhnya VLE Frog, SMESH juga elah membina aplkasi dan porrtal elearning berasaskan perissian moodle dan dan googgle education. Sebagai langkah permulaan sekolah ini telah menyediakan ldc bagi setiap kelas dan sekarang ini sedang melengkapkan makmal komputer. Projek pertama dalam memajukan pdp ialah pembina VIDEO pdp abad ke-21.