SMESH hari ini menjadi tuan bagi program Cyber Safe Science yang dianjurkan oleh MOSTI. Prrogram ini telagi dihadiri oleh 5 orang pelajar dari semua sekolah menengah di daerah Tuaran. Pelbagi program telah dijalankan seperti latihan berkumpulan, inovasi sains telah dilaksanakan oleh peserta