Program ini telah dimaterai secara rasminya oleh Pengetua SM Sains Sabah dengan Ketua Sekolah Indonesia H. Istiklal. Menurut ketua sekolah Indonesia banyak peluang kerjasama boleh dibuat di antara kedua-dua buah sekolah seperti dalam bidang akademik, kesenian dan budaya.