SMESH hari ini telah mengikuti pertandingan Choral Spraking peringakat Kebangsaan yang dianjurkan oleh SBP dengan kerjasama Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Bagi Zon Sabah, Sarawak dan labuan (SQL), program ini diadakan secara rakaman sebagai menyahut seruan penjimatan perbelanjaan. Tema bagi pertandingan ini ialah ‘Our Ocean, Our Future’.

Selain daripada itu, UMT juga telah mendakan sesi taklimat dan motivasi kepada semua pelajar Tingkatan 5. Seramai 7 orang pegawai telah menyelaras program ini, yang diketuai oleh En. Azhar, dari Unit Kepimpinan dan Pengurusan, SBP.