21 NOV – Mesyuarat Guru Bilangan 4, terakhir untuk tahun ini telah diadakan di Dewan Hone. Pengetua SM Sains Sabah Tn. Haji Zaini Zair telah memberi taklimat yang bernas berkaitan keseluruhan program tahun 2018. Selain beliau telah menekankan tentang peningkatan kualiti guru.