Dengan gelaran Ayahanda, Pengetua hari ini memberi amanat penting

dan pesanan berguna untuk anak anak baru SMESH. Mereka merupakan amanah dan anak didik yang akan dibimbing oleh guru guru SMESH agar.menjadi insan sempurna.