09Mar/21

eFail 2021

Semua Setiausaha di SM Sains Sabah perlu menggunakan sistem ini bagi merekod dan menyimpan fail seperti minit mesyuarat, laporan dan dokumen bagi meningkatkan kecekapan pengurusan di sekolah ini. Bermula tahun ini pemantauan dan semakan fail akan dibuat melalui sistem ini. Terima kasih.